Tematici si programe de instruire

          Tematicile si programele de instruire stau la baza completarii fiselor de instruire individuale. Acestea sunt realizate pentru fiecare tip de instructaj (introductiv-general, la locul de munca, periodic). Se intocmesc de regula de catre angajatorul desemnat cu atributii in domeniul securitatii si sanatatii in munca ori de catre lucratorul desemnat ori de serviciul intern de prevenire si protectie fie de catre serviciul extern cu atributii in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

Cuprind notiuni de :

  • legislatie in domeniul securitatii si sanatatii in munca,
  • consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate si sanatate in munca,
  • regulamentul intern al societatii,
  • masuri la nivelul intreprinderii / loc de munca privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor;
  • riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala specific unitatii/loc de munca;
  • instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca;
  • demonstratii practice privind activitatea pe care persoana respectiva o va desfasura si exercitii practice privind utilizarea echipamentului individual de protectie, a mijloacelor de alarmare, interventie, evacuare si de prim ajutor.