­

Salarizare

 1. Centralizarea lunara a pontajelor necesare la calculul salariilor;
 2. Calculul salariilor, concediilor, sporurilor si indemnizatiilor cuvenite lunar, inclusiv al indemnizatiilor pentru prestatii de asigurari sociale (concedii medicale, maternitate) si a impozitelor si contributiilor aferente;
 3. Generarea fluturasilor de salarii si transmiterea acestora pe e-mail sau pe suport de hartie pentru fiecare angajat;
 4. Efectuarea calculului pentru acordarea tichetelor de masa;
 5. Intocmirea borderourilor pentru distributia tichetelor de masa;
 6. Generarea fisierelor in formatul cerut de banca pentru plata salariilor pe card;
 7. Intocmirea si depunerea declaratiei 112;
 8. Intocmirea ordinelor de plata pentru plata taxelor salariale;
 9. Evidenta salariatilor pe puncte de lucru pe baza datelor primite de la client si calcularea salariilor;

Tarife

 • 25 lei/salariat
 • Prahova
 • Intocmirea si administrarea dosarelor de personal
 • Intocmirea contractelor individuale de munca si actelor aditionale
 • Completarea si depunerea registrului de evidenta a salariatilor
 • Intocmirea adeverintelor pentru salariati
 • Indrumare la intocmire Regulament Intern si Fise Post
 • Calculul salariilor si intocmirea statelor de plata
 • Intocmirea ordinelor de plata/listelor privind obligatiile angajatorului catre bugetul statului
 • Intocmirea si depunerea declaratiei 112
 • Asistare la controalele Inspectorilor ITM
 • 20 lei/salariat
 • In Tara
 • Intocmirea si administrarea dosarelor de personal
 • Intocmirea contractelor individuale de munca si actelor aditionale
 • Completarea si depunerea registrului de evidenta a salariatilor
 • Intocmirea adeverintelor pentru salariati
 • Indrumare la intocmire Regulament Intern si Fise Post
 • Calculul salariilor si intocmirea statelor de plata
 • Intocmirea ordinelor de plata/listelor privind obligatiile angajatorului catre bugetul statului
 • Intocmirea si depunerea declaratiei 112
 • 15 lei/salariat
 • In Tara
 • Intocmirea si administrarea dosarelor de personal
 • Intocmirea contractelor individuale de munca si actelor aditionale
 • Completarea si depunerea registrului de evidenta a salariatilor
 • Intocmirea adeverintelor pentru salariati
 • Indrumare la intocmire Regulament Intern si Fise Post
 

1000 Characters left


­