­

     Angajatorii isi pot externaliza serviciul de completare si transmitere a registrului de evidenta a salariatilor (REVISAL) catre un prestator de servicii, cu conditia ca acesta sa fie inregistrat conform HG 500/2011. Conform HG 500/2011, angajatorii pot contracta serviciul de completare si transmitere a registrului de evidenta a salariatilor prin incheierea de contracte de prestari servicii cu prestatori inregistrati la inspectoratele teritoriale de munca.

     Dianex Serv SRL este prestator inregistrat conform HG 500/2011 pentru completarea si transmiterea Revisal.

     Registrul se intocmeste in forma electronica. Registrul se completeaza in ordinea angajarii si cuprinde urmatoarele elemente:

  1. elementele de identificare a tuturor salariatilor: numele, prenumele, codul numeric personal - CNP, cetatenia si tara de provenienţa - Uniunea Europeana - UE, non-UE, Spatiul Economic European - SEE;
  2. data angajarii;
  3. perioada detasarii si denumirea angajatorului la care se face detasarea;
  4. functia/ocupatia conform specificatiei Clasificsrii Ocupatiilor din Romsnia (COR) sau altor acte normative;
  5. tipul contractului individual de munca;
  6. durata normala a timpului de munca si repartizarea acestuia;
  7. salariul, sporurile si cuantumul acestora;
  8. salariul de baza lunar brut si sporurile, astfel cum sunt prevszute in contractul individual de munca;
  9. perioada si cauzele de suspendare a contractului individual de munca, cu exceptia cazurilor de suspendare in baza certificatelor medicale;
  10. data incetarii contractului individual de munca.

1000 Characters left


­