­
  • Lege 307/2006 - Legea privind apararea impotriva incendiilor;

  • OMAI 163/2007 - Ordinul pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor;

  • OMAI 712/2005 - Ordinul pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta;

  • Lege 481/2004 - Legea privind protectia civila;

  • O.U.21/2004 - Ordonanta de urgenţa privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta;

  • OMAI 1184/2006 - Ordinul pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenta;

  • Hotarare 642/2005 - pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice;

  • ORDIN 647/2005 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea planurilor de urgenţă în caz de accidente în care sunt implicate substanţe periculoase;

  • ORDIN 1995/1160/2005 - pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren;

1000 Characters left


­