­
 • Legea 319/2006 - privind securitatea si sanatatea in munca;

 • H.G. 1425/2006 - Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006;

 • H.G. 355/2007 - privind supravegherea sanatatii lucratorilor;

 • Legea 360/2003 - privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase;

 • Legea 126/1995 - privind regimul materiilor explosive;

 • OUG 99/2000 - privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca;

 • Legea 346/2002 - privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale;

 • H.G. 457/2003 - privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa tensiune;

 • O.U.G. 96/2003 - privind protectia maternitatii la locurile de munca;

 • Hotararea 115/2004 - privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata;

 • Hotarare 1014/2015 - privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite;

 • Legea 359/2004 - privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice;

 • Hotarare 1029/2008 - privind conditiile introducerii pe piata a masinilor;

 • Hotarare 752/2004 - privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a echipamentelor si sistemelor protectoare utilizarii in atmosfere potential explozive;

 • Hotarare 207/2005 - privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale explozivilor de uz civil si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata;

 • Hotarare 1876/2005 - privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii;

 • Hotarare 1218/2006 - privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate în munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici;

 • Hotarare 1136/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice;

 • Hotarare 1093/2006 - privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca;

 • Hotarare 1092/2006 - privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici în munca;

 • Hotarare 1058/2006 - privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive;

 • H.G. 300/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile;

 • H.G. 493/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot;

 • H.G. 971/2006 - privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca;

 • H.G. 1028/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;

 • H.G. 1048/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor indiviuduale de protectie la locul de munca;

 • H.G. 1051/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special afectiuni dorsolombare;

 • H.G. 1091/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca;

 • H.G 1146/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;

 • H.G. 600/2007 - privind protectia tinerilor la locul de munca;

1000 Characters left


­