Evidenta locurilor de munca cu conditii deosebite: vatamatoare, grele si periculoase

Salariatii care desfasoara efectiv si permanent activitatea in locuri de munca cu conditii deosebite - vatamatoare, grele sau periculoase beneficiaza de reducerea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi, in conditiile prevazute de prezenta lege.
Reducerea duratei timpului de munca in conditiile prezentei legi nu afecteaza salariul si vechimea in munca. 
In sectoarele de activitate in care munca este organizata in tura, tura continua sau alta forma de organizare a timpului de lucru, durata schimburilor va fi astfel stabilita incit sa se asigure pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite - vatamatoare, grele sau periculoase - conditii de mentinere a starii de sanatate si de refacere a capacitatii de munca. 
Stabilirea categoriilor de personal, a activitatilor si locurilor de munca pentru care durata timpului de munca se reduce sub 8 ore pe zi se face pe baza urmatoarelor criterii:
a) natura factorilor nocivi - fizici, chimici sau biologici - si mecanismul de actiune a acestora asupra organismului; 
b) intensitatea de actiune a factorilor nocivi sau asocierea acestor factori 
c) durata de expunere la actiunea factorilor nocivi; 
d) existenta unor conditii de munca ce implica un efort fizic mare, in conditii nefavorabile de microclimat, zgomot intens sau vibratii; 
e) existenta unor conditii de munca ce implica o solicitare nervoasa deosebita, atentie foarte incordata si multilaterala sau concentrarea intensa si ritm de lucru intens; 
f) existenta unor conditii de munca ce implica o suprasolicitare nervoasa, determinata de un risc de accidentare sau de imbolnavire; 
g) structura si nivelul morbiditatii in raport cu specificul locului de munca 
h) alte conditii de munca vatamatoare, grele sau periculoase, care pot duce la uzura prematura a organismului.