­

     Dianex Serv SRL intocmeste in regim de urgenta, dosar situatii de urgenta cu preturi incepand de la 100 lei. Acesta cuprinde documentatia minima obligatorie SU:

a.Documente prevenirea si stingerea incendiilor personalizate pentru profilul fiecarei societati in parte:

 • Decizie privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor;
 • Organizarea apararii impotriva incendiilor pe fiecare loc de munca.
 • Dispozitie privind reglementarea fumatului;
 • Dispozitie privind lucrul cu foc deschis;
 • Anexa 1 la Dispozitia privind lucrul cu foc deschis;
 • Anexa 2 la Dispozitia privind lucrul cu foc deschis;
 • Dispozitie privind colectarea deşeurilor, reziduurilor combustibile şi a ambalajelor ;
 • Organizarea instruirii personalului in domeniul Situatiilor de Urgenta;
 • Tematica Instruirea Introductiv Generala in domeniul SU;
 • Tematica privind Instruirea la Locul de Munca in domeniul SU;
 • Tematica anuala pentru efectuarea instruirii periodice in domeniul SU;
 • Instructiuni proprii de aparare impotriva incendiilor la exploatarea şi întreţinerea căilor de acces, evacuare şi intervenţie;
 • Instructiuni proprii P.S.I. privind modul de actionare in caz de incendiu la locul de munca;
 • Instructiuni proprii privind modul de actionare in caz de inundatii;
 • Instructiuni proprii de aparare impotriva incendiilor privind intretinerea si utilizarea stingatoarelor;
 • Instructiuni proprii privind masurile de aparare impotriva incendiilor pe timpul sezonului canicular;
 • Instructiuni proprii privind masurile de aparare impotriva incendiilor pe timpul sezonului rece;
 • Instructiuni PSI privind activitatea administrativa;
 • Sarcini PSI ale conducatorilor auto;
 • Sarcini PSI ale personalului administrativ la locul de munca ;
 • Sarcini PSI ale angajatului la locul de munca;
 • Instructiuni  proprii depozite.
 • Instructiuni  proprii  centrala termica.
 • Instructiuni materii prime.

b.Set teste pentru profilul fiecarui loc de munca:

 • Set teste pentru verificarea cunostintelor dupa instruirea introductiv generala;
 • Set teste pentru verificarea cunostintelor dupa instruirea la loul de munca;
 • Set teste anuale, pentru verificarea cunostintelor dupa instruirea periodica;

Documentele puse la dispozitie de firma noastra reprezinta un minim necesar din documentele obligatorii ce pot fi solicitate de autoritatile competente. In functie specificul fiecarei firme, inspectorii mai pot solicita si alte documente obligatorii SU.

1000 Characters left


­